Na czym polega różnica pomiędzy „zwykłą” uprawą a uprawą biodynamiczną?

uprawa biodynamiczna Grand Prix alkoholeswiata.com

W organicznej uprawie nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin – fungicydów, insektycydów i herbicydów – które oprócz chorób i szkodników mogłyby zniszczyć także organizmy pożyteczne występujące w glebie i na powierzchni winnicy. Używa się natomiast naturalnych preparatów, jak wyciągi z roślin, roztwór mydła, itp.

Podstawowa zasada to zapobiegać, a nie zwalczać. Nadrzędnym celem wszelkich zabiegów uprawowych jest więc wytworzenie takiego ekosystemu winnicy, który w sposób naturalny regulowałby wzrost i plonowanie krzewów winorośli i wzmacniał ich wrodzoną odporność na choroby i szkodniki.

W uprawie organicznej szczególną troskę przywiązuje się do utrzymania aktywności biologicznej gleby. Dżdżownice, krety, roztocza i żyjące pod powierzchnią owady nieustannie spulchniają ziemię na głębokość nawet kilku metrów, poprawiają jej przepuszczalność i przewiewność, a bakterie glebowe rozkładają materię organiczną. Sprzyja to głębokiemu korzenieniu się winorośli, dzięki czemu krzewy nabierają lepszej odporności i rodzą winogrona zdrowsze i bardziej wyrównane pod względem wielkości i dojrzałości.

W organicznych winnicach pozwala się rosnąć dzikim trawom, ziołom, kwiatom, a nawet zwykłym chwastom. Stanowią one konkurencję dla krzewów winorośli i ograniczają ich wzrost oraz plonowanie, przez co nie trzeba ich tak silnie przycinać. Owoce wtedy lepiej dojrzewają, a młode latorośle lepiej drewnieją przed zimą.

Wymienionej wyżej reguły uprawy organicznej stosuje się także w winnicach biodynamicznych. Ruch biodynamiczny w rolnictwie zapoczątkował Rudolf Steiner (1861–1925), austriacki filozof, okultysta, badacz twórczości Goethego, twórca antropozofii i szkół waldorfowskich.

Poza respektowaniem wszystkich zaleceń uprawy organicznej biodynamika wymaga dodatkowo stosowania opracowanych przez Steinera preparatów biodynamicznych, które służą do oprysków wykonywanych w winnicy. Podstawowy i najbardziej zaskakujący preparat sporządza się z krowiego nawozu, którym napełnia się krowi róg i zakopuje na pół roku w ziemi... Brzmi nieprawdopodobnie, czyż nie? Podobnie w krowim rogu preparuje się, np. sproszkowany kwarc.

Preparaty te stosuje się w homeopatycznych dawkach i przed wykonaniem oprysku poddaje tak zwanej dynamizacji, czyli miesza w odpowiedni sposób w sporej ilości wody, co ma uaktywnić całą ich moc przy udziale „sił kosmicznych”… Kolejnym istotnym elementem biodynamicznej doktryny jest przestrzeganie kalendarza biodynamicznego, który określa terminy poszczególnych zabiegów uprawowych według faz księżyca i pozycji planet!

 Zapraszamy do nas na degustację win z upraw biodynamicznych.