Alkohole Świata

SZYBKA DOSTAWA! Warszawa - realizacja zamówienia nawet w 2 h

Regulamin serwisu

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu! Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim nie zostanie on wydany!

W celu udokumentowania pełnoletności rezerwującego Użytkownika zobowiązany jest okazać przy odbiorze produktów ważny dowód tożsamości. Towar zostanie wydany jedynie trzeźwej, pełnoletniej osobie.

1. Warunki rezerwacji:

Klientem może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna.

Właścicielem platformy internetowej działającego pod adresem www.alkoholeswiata.com jest Sprzedający, tj: Dystrybucja Trade Sp. z o.o., Al. Prymasa 1000-lecia 62, 01-424 Warszawa, NIP 527-29-22-331, REGON: 385642993, KRS: 0000831067.

Realizacja rezerwacji obejmuje trzy etapy:

1. Etap pierwszy – złożenie przez Użytkownika REZERWACJI (oferty zawarcia umowy) poprzez wybranie towarów z asortymentu prezentowanego na stronie internetowej, co następuje poprzez umieszczenie w wirtualnym koszyku wybranych towarów.

2. Etap drugi – akceptacja Rezerwacji przez Dystrybucja Trade (przyjęcie oferty) oraz ustalenie warunków realizacji Rezerwacji. Etap drugi kończy się zawarciem umowy rezerwacji pod warunkiem zawieszającym uiszczenia przez Użytkownika ceny (w sposób wskazany w ad. 2) oraz wydania towaru przez Dystrybucja Trade i jego odbioru przez Użytkownika (w sposób wskazany w ad.3). 

3. Etap trzeci – realizacja Rezerwacji tj. uiszczenie przez Użytkonika całości ceny oraz wydanie towaru przez Dystrybucja Trade i jego odbiór przez Użytkownika.

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

Niektóre z produktów mogą być w danej chwili niedostępne (oznaczone informacją „BRAK”). Rezerwacja alkoholu oznaczonego taką informacją, bez uprzedniego kontaktu z konsultantem Dystrybucja Trade, skutkuje (po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem) wymianą na inny alkohol w podobnej cenie.

Dystrybucja Trade zobowiązana jest do akceptacji Rezerwacji (telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną) w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania, wyłączając dni świąteczne, oraz weekendy. Po upływie tego czasu uważa się, że Użytkownik nie jest już związany rezerwacją, chyba że wyrazi inną wolę.

W przypadku braku możliwości akceptacji Rezerwacji z winy Rezewujących (np. błędny numer telefonu) Dystrybucja Trade jest uprawniona do jego akceptacji w ciągu 3 dni roboczych, od dnia otrzymania Rezerwacji.

W przypadku, gdy Użytkownik życzy sobie wystawienia jego rzecz faktury VAT zostanie ona wystawiona przez Dystrybucja Trade pod warunkiem wskazania przez Użytkownika niezbędnych danych (nazwa firmy, numer NIP) oraz skutecznego zawarcia umowy rezerwacji.

2. Warunki płatności:

Użytkownik zobowiązany jest to zapłaty ceny. Cena może zostać uiszczona:

1. gotówką – podczas odbioru zarezerwowanego towaru w Warszawie w sklepie przy al. Solidarności 84

2. za pośrednictwem serwisu: eService S.A., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa,  przed dokonaniem odbioru towaru w sklepie przy al. Solidarności 84. Uwaga, płatność internetowa jest możliwa tylko do wysokości 4000 zł – odbiór produktów w sklepie ul. Rynek 2 05-082 Stare Babice

3. Na wskazane w rezerwacji konto bankowe – odbiór produktów w sklepie ul. Rynek 2 05-082 Stare Babice

3. Warunki odbioru:

Alkohole są odbierane w sklepie ul. Rynek 2 05-082 Stare Babice, po uprzednim uiszczeniu ceny (tj. uiszczonej przed lub w czasie odbioru w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej).

4. Zwroty i reklamacje:

Uwzględniamy zwroty w przypadku niezgodności towaru z rezerwacją. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę. Wniosek reklamacyjny zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni.

5. Polityka prywatności:

W czasie korzystania z zasobów serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rezerwacji lub w inny sposób.

Dane te to imię i adres e-mail, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymywać newsletter Dystrybucja Trade z najnowszymi ofertami oraz ciekawymi artykułami.

W przypadku formularzy Użytkownik zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych (w szczególności danych oznaczonych jako obowiązkowe – za pomocą symbolu *), co jest konieczne akceptacji Rezerwacji i jej właściwej realizacji.

Niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić akceptację Rezerwacji przez Dystrybucja Trade.

Podstawą polityki prywatności jest szacunek dla prywatności Użytkowników platformy Dystrybucja Trade.

Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Dystrybucja Trade wyłącznie dla potrzeb realizacji zaakceptowanych Rezerwacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim.

Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu. W przypadku subskrybcji newslettera Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do złożenia rezygnacji.

Pełen opis polityki prywatności znajduje się z załączniku 1 poniżej lub w stopce strony. Dostepny jest on pod adresem: http://www.alkoholeswiata.com/polityka-prywatnosci

6. Postanowienia końcowe:

Dystrybucja Trade zastrzega, że jest uprawniony do braku akceptacji Rezerwacji, w szczególności w przypadku nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę lub w konsekwencji nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Informacja handlowa przedstawiona na stronie www.alkoholeswiata.com nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w Warszawie, w placówce handlowej Dystrybucja Trade Sp. z o.o. ul. Rynek 2 05-082 Stare Babice.

Potwierdzając rezerwację Użytkownik akceptuje powyższy regulamin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 728 808 026 lub e-mail wraz z podaniem danych kontaktowych.

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.

Shopping cart close